Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Triển khai phát động chuyên đề thi đua “ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong 3 năm ( 2019-2021)
03/06/2019

 

Ngày 30/5/2019, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong 3 năm (2019-2021). Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Văn Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cùng các đồng chí phụ trách công tác Hội Nông dân cơ sở.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, tạo nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện trong 3 năm (2019-2021).

Ngày 30/5/2019, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong 3 năm (2019-2021). Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Văn Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, cùng các đồng chí phụ trách công tác Hội Nông dân cơ sở.

Mục đích của việc phát động thi đua nhằm tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong hội viên nông dân về ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, phát huy mọi nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng quy mô, liên kết hợp tác trong sản xuất, mở rộng quy mô gắn với thị trường năng suất chất lượng cao.

Năm 2018 vừa qua, Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo động lực khích lệ cho nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạng đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao. Với nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp như: hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hợp tác xây dựng “Cánh đồng lớn” tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn, vì vậy đã thu hút được đông đảo hộ nông dân tham gia. 

     Qua chuyên đề, đã xuất hiện nhiều nông dân với tinh thần dám nghĩ, dám làm, với ý chí vượt khó vươn lên đã trở thành những gương điển hình mới tiêu biểu, luôn tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn; góp phần thiết thực vào việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở địa bàn nông thôn. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong nông dân; thể hiện rõ nét qua việc hộ nông dân giúp đỡ các hộ nghèo trong xóm ấp cùng phát triển kinh tế theo mô hình của gia đình, hướng dẫn cách làm ăn, giúp vốn, vật tư, cây con giống cho các hộ nghèo, khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng với các ngành, các cấp trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho nông dân, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; công tác từ thiện xã hội cũng được các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi quan tâm hỗ trợ, tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, luôn là những hạt nhân đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phấn đấu xây dựng các xã Long Vĩnh, Yên Luông đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019; tích cực vận động tuyên truyền Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư với phương châm “Người biết làm kinh tế giỏi hướng dẫn người chưa biết, người thực hiện tốt vận động người khác thực hiện” góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

 

                                         Kim Lan

Liên kết Liên kết