Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện
17/12/2019

 

Chiều ngày 11-12, tại hội trường UBND huyện Gò Công Tây, Hội đồng Phổ biến và giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Thi hành án hình sự và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia cho cán bộ lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND 13 xã, thị trấn, các cán bộ làm công tác tư pháp, cán bộ ngành công an trên toàn huyện.

Buổi triển khai Luật

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến những quy định cơ bản và điểm mới của Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời, xác định trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện.

Luật Thi hành án hình sự gồm 16 chương 207 điều quy định. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh hơn về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện về thi hành bản án, quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội, quyền và nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự; biện pháp tư pháp.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 gồm 7 chương 36 điều. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là sự thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, kiểm soát tình hình sử dụng rượu, bia đang ở mức cao và có xu hướng tăng nhanh, hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của việc sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội đang ngày càng gia tăng và là thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết.

 

                                           Kim Lan

Liên kết Liên kết