Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong công chức, viên chức ngành giáo dục
07/08/2018

Trong 02 ngày 02/08 và 03/8/2018 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền 12 lớp học tập pháp luật cho công chức, giáo viên ngành giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số47/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chốngtham nhũng trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dụcpháp luật huyện phân công Báo cáo viên thực hiện tuyên truyền pháp luật khiếu nại,tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Theo đó, từ  ngày 02/8/2018 đến ngày 03/8/2018 Báo cáo viênpháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền 12 lớp học tập pháp luật cho công chức,giáo viên ngành giáo dục. Qua đó, có hơn 1.300 cán bộ, giáo viên ngành giáo dụcđã được tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (đạttỷ lệ 97,6%).

Cán bộ,giáo viên là lực lượng đông đảo trong ngành giáo dục, là lực lượng tuyên truyềnvững chắc không chỉ là cầu nối truyền tải kiến thức pháp luật cho đội ngũ họcsinh mà còn là lực lượng tuyên truyền đáng tin cậy trong gia đình, xã hội nhấtlà tuyên truyền kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống thamnhũng.

Nhìnchung, việc tổ chức tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo, phòng chống thamnhũng cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục trong dịp hè đã góp phần bổ sung kiến thức pháp luật cho độingũ cán bộ, giáo viên và tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng caohiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và sự chấp hành nghiêm chỉnh Luật Khiếunại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức nói chungvà cán bộ, viên chức ngành giáo dục nói riêng./.

Trần Thị HuỳnhLê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây


Liên kết Liên kết