Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Tây: Tuyên truyền pháp luật nghĩa vụ quân sự
28/08/2018

Từ ngày 15/8 đến ngày 24/8/20118, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền cho thanh niên và gia đình của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 13 xã, thị trấn về pháp luật nghĩa vụ quân sự.

Nhằm đạt được chất lượng công tác tuyểnquân năm 2019 và những năm tiếp theo, mặt khác nhằm bổ sung kiến thức pháp luậtnghĩa vụ quân sự rộng rãi trong nhân dân nhất là thanh niên và gia đình của thanhniên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dânhuyện đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự năm2015.

Theo đó, từ ngày 15/8 đến ngày 24/8/20118,Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phụ trách tuyên truyền cho thanh niên và gia đìnhcủa thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 13 xã, thị trấn về pháp luật nghĩavụ quân sự. Qua đó tổ chức tuyên truyền được 13 cuộc với hơn 860 đại biểu dự.

Trong cáccuộc tuyên truyền, Báo cáo viên truyền tải những nội dung gắn liền với quyền vànghĩa vụ của thanh niên về nghĩa vụ quân sự như: đăng ký nghĩa vụ quân sự; quyềnvà nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ; tiêu chuẩn tuyển quân; những trường hợp tạmhoãn, miễn nhập nhũ trong thời bình; thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ; chế độ,chính sách đối với hạ sĩ quân, binh sĩ tại ngũ, chế độ, chính sách đối với thânnhân của hạ sĩ quan, binh sĩ…

Qua đợt tuyên truyền sâu rộng pháp luậtnghĩa vụ quân sự năm 2015 giúp nhân dân nói chung, thanh niên và gia đình củathanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn huyện nói riêng cập nhậtkiến thức pháp luật mới về nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức pháp luật từ đóthực thi tốt quyền và nghĩa vụ của mình./.

Trần Thị HuỳnhLê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây


Liên kết Liên kết