Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gương: Ông Nguyễn Văn Mê hiến 1.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn ấp Hòa Thạnh xã Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây
13/09/2019

 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước  về việc xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đó nổi lên nhiều tấm gương, tình nguyện hiến đất, của cải vật chất, để chung tay xây dựng NTM. Trong số những tấm gương đó, phải kể đến gương điển hình của ông Nguyễn Văn Mê, sinh năm 1961, cư ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, ông hiến 1.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, phục vụ dân sinh, góp phần cùng Đảng ủy, UBND xã Đồng Thạnh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2019.

 

 

Ông Nguyễn Văn Mê

Ông Nguyễn Văn Mê, sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống anh hùng đó, trong thời bình, thời kỳ xây dựng quê hương đất nước, vào năm 1979 anh đã tham gia lực lương du kích địa phương và kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau như cán bộ hợp tác xã và làm nhiệm vụ ấp đội ấp Hòa Thạnh, bản thân gia đình ông luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do địa phương tổ chức, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa và phong trào xây dựng NTM ở địa phương…nhiều năm liền gia đình ông  được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 Năm 2016, Nhà nước có chủ trương xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn, nhằm tạo điều kiện thuân lợi hơn trong việc phục vụ dân sinh và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn, cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng NTM. Đường Chiến Lược ấp Hòa Thạnh có chiều dài là 1.400 m do 33 hộ dân hiến đất, trong đó ông Mê đã vận động gia đình thống nhất hiến 1.000 m2  đất, đầu tuyến đường giáp ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, cuối tuyến giáp ấp Bình Phú, xã Bình Phú.

Ông Mê cho biết: Thực hiện theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước đây là chủ trương lớn, vì xây dựng nông thôn mới đường giao thông nông thôn được mở rộng đi lại dễ dàng, con em chúng tôi đi học được thuận lợi, lúa được thương lái đến tận ruộng thu mua giá cao …vì thế tôi sẵn sàng hiến 1.000 m2 đất và vận động bà con cùng hiến đất, làm con đường Chiến Lược này, để bà con nhân dân địa phương cùng nhau thụ hưởng.

Ông Nguyễn Phúc Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thạnh, Phó Ban Quản lý, xây dựng nông thôn mới xã Đồng Thạnh cho biết: Đứng về góc độ địa phương chúng tôi nhận xét gia đình ông Mê rất tốt, chấp hành theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, bản thân gia đình ông tự nguyện hiến đất và ông còn vận động bà con trong xóm cặp theo trục đường cùng nhau hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn đúng theo lộ trình kế hoạch đã đề ra, để xã Đồng Thạnh ra mắt xã nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Không chỉ bản thân gia đình làm tốt, mà ông còn vận động dòng họ, cùng bà con lối xóm tự nguyện hiến đất, hàng rào, cây xanh để công trình đươc thi công và hoàn thành đúng theo kế hoạch. Với những cống hiến trên, nhiều tuyến đường giao thông trong ấp, xã được nâng cấp mở rộng, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con được thuận lợi hơn, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn xã Đồng Thạnh có nhiều thay đổi, đời sống người dân từng bước được nâng lên…Với những mặt đã làm được, ông Nguyễn Văn Mê là một tấm gương thật đáng trân trọng và ông đã vinh dự nhận được nhiều Giấy khen của UBND huyện, UBND xã vì đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với sự đồng thuận cao của nhân dân, chúng tôi tin tưởng rằng, việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng NTM trên địa bàn xã Đồng Thạnh đã đi đúng lộ trình và theo kế hoạch sẽ ra mắt xã NTM vào cuối năm 2019.

 

 Nguyễn Quyền

 

Liên kết Liên kết