Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hoạt động văn hóa xã hội ở xã Long Vĩnh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
12/11/2021

 

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Long Vĩnh

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các ngành, đoàn thể xã, ấp và nhân dân trong xã Long Vĩnh đã không ngừng phấn đấu để đạt tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trong đó lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm.

 Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các bật học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng và tốt nghiệp hàng năm từ 98% trở lên, 02/02 trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đang đầu tư trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” hàng năm có 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa, năm 2020 có 2.000/2.285 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87,85%. Xã có 5/5 ấp được Ủy ban nhân dân huyện công nhận đạt danh hiệu ấp văn hóa và giữ vững cho đến nay, hàng năm qua công tác kiểm tra, thẩm định của Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  huyện có 100% ấp văn hóa được tái công nhận, không có trường hợp nào bị rút danh hiệu trong những năm qua.

Xã có 04 mô hình về hoạt động văn hóa, thể thao, có Ban chủ nhiệm tổ chức hoạt động như: mô hình câu lạc bộ sinh vật cảnh, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ cầu long, câu lạc bộ bóng đá. Ngoài ra còn có câu lạc bộ do cộng đồng dân cư tự thành lập như câu lạc bộ hát với nhau, câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ võ thuật, 05 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ở các ấp. Tất cả các mô hình và câu lạc bộ của xã, cộng đồng đều thu hút người dân tham gia sinh hoạt. Các điểm sinh hoạt ở các ấp và xã được đầu tư xây dựng, toàn xã có 05 trụ sở và nhà văn hóa ấp đã trang bị đầy đủ trang thiết bị, có 01 sân bóng đá mini, một sân bóng chuyền hơi, 01 sân cầu long, 01 sân tập thể thao tổng hợp có trang bị dụng cụ tập thể dục.

Trạm y tế xã được công nhận và tái công nhận đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020, người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 96,74%, các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân qua các chương trình y tế cộng đồng; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được nâng cao.

Các đoàn thể từ xã đến ấp và nhân dân được quán triệt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ đó được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong nhân dân.

Xã đã bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2019 đến nay. Qua triển khai cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện, bưu chính được quan tâm đầu tư nâng cấp thường xuyên, đời sống vật chất và tinh thần người dân ở nông thôn được cải thiện, hệ thống chính trị địa phương ngày càng được cải thiện.

Ngày 03/11/2021, xã Long Vĩnh được công nhận và tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 

  Thanh Xuân

Liên kết Liên kết