Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Gò Công Tây: Sơ kết tình hình hoạt động quý I năm 2019
19/04/2019

​      Ngày 12-4, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý I năm 2019. 

 

Trong 3 tháng đầu năm qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây phối hợp các hội quần chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện, phần lớn người tiêu dùng đã hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn và sử dụng hàng hóa, nên việc gian lận thương mại, mua bán hàng gian, hàng giả hạn chế xảy ra.  Đặc biệt Hội đã thực hiện tốt công tác tư vấn, giải quyết khiếu nại người tiêu dùng.

Trong 3 tháng đầu năm, hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tiếp nhận, giải quyết và tư vấn giải quyết các vụ khiếu nại của người tiêu dùng thuộc lĩnh vực liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ. Trong đó đáng lưu ý là tỉ lệ giải quyết thành công lên đến 100%. Có được kết quả đó chứng tỏ mức độ chuyên nghiệp, khả năng giải quyết khiếu nại của cán bộ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây đạt đến mức độ chuyên nghiệp, các vấn đề được giải quyết đã thấu tình, đạt lý, được các bên tham gia khiếu nại đều chấp nhận.

Hội đã hòa giải thành công 1 vụ khiếu nại người tiêu dùng trong quý, hiện số tổ hòa giải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn huyện là 14 tổ, huyện có 2 Câu lạc bộ tiêu dùng duy trì hoạt động thường xuyên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn huyện.

Trong 3 tháng đầu năm, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây đã kết hợp với các ngành chức năng trong huyện như: Đội Quản lí thị trường và Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra việc niêm yết giá cả và chất lượng sản phẩm các loại hàng hóa tại 3 khu vực chợ, qua đó kịp thời nhắc nhở người buôn bán bảo đảm công khai giá cả và chất lượng sản phẩm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.   

Dự kiến trong quý II, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hội, kết nạp thêm 10 thành viên để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới đây, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của UBND huyện Gò Công Tây và các ban, ngành ở địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, là điểm đến đáng tin cậy mỗi khi người tiêu dùng bị vi phạm quyền lợi, xứng đáng là một đơn vị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động hiệu quả của huyện.

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện cũng đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

                                     Kim Lan

Liên kết Liên kết