Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Luật gia huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
02/02/2021

 

Sáng ngày 20 – 01, Hội Luật gia huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Lan – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang; ông Võ Ngọc Tân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện và 91 đại biểu chính thức đại diện cho 143 hội viên toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Gò Công Tây thành lập mới 05 Chi hội cơ sở, kết nạp được 53/50 hội viên mới (đạt 106% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ đề ra), nâng tổng số đến nay toàn huyện có 15 Chi hội ngành và Chi hội cơ sở với 143 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tham gia đóng góp 252 dự thảo Luật và các văn bản Quy phạm pháp luật; phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các Chi hội ngành và Chi hội cơ sở xã, thị trấn tổ chức hơn 18.600 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 430.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân; thực hiện viết 531 tin, bài phát trên Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia huyện Gò Công Tây cũng đã thực hiện tư vấn và trợ giúp pháp lý cho 882 trường hợp; tham gia công tác hòa giải 729 đơn, liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình,…;trong đó, hòa giải thành 656 đơn, đạt tỷ lệ 90%, qua đó góp phần tuyên truyền pháp luật, động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Luật gia huyện Gò Công Tây tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hưỡng dẫn thực thi pháp luật; tham gia xây dựng pháp luật, đóng góp vào các dự thảo Luật, các văn bản pháp luật; củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu có 20% Chi hội vững mạnh, 80% khá trở lên, không có Chi hội yếu kém; phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển mới 04 Chi hội cơ sở, kết nạp 60 hội viên mới,….

Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Đại hội, Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang cũng đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 06 cá nhân và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động Hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Quốc Nam

 

 

Liên kết Liên kết