Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội nghị triển khai kế hoạch quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện
26/03/2021

 

Ông Trần Văn Tròn - Trưởng Công an huyện báo cáo tại Hội nghị

Sáng ngày 18-3, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý, quản lý người sử dụng và người nghiện ma túy. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, thị trấn, hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2021. Chỉ tiêu đề ra tại các xã, thị trấn bảo đảm 100% người sử dụng, người nghiện ma túy được thống kê, lập danh sách quản lý, phấn đấu đến hết năm 2021 tổ chức cai nghiện cho 90% người nghiện có hồ sơ quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp, tổ chức tư vấn học nghề 100% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Bình – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, phát động toàn dân tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm về ma túy và vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. Lực lượng công an tuyến cơ sở thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, kịp thời phát hiện, xử lý người sử dụng trái phép chất me túy, răn đe các đối tượng có nguy cơ cao. Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý người nghiện và bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy.

  

                                                           Kim Lan

Liên kết Liên kết