Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội Nông dân huyện Gò Công Tây sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023
16/11/2021

 

 Sáng ngày 11/11/2021, Hội Nông dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

  Trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đã có nhiều giải pháp chỉ  đạo triển khai cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đa số các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Gò Công Tây đã đề ra nhiệm kỳ 2018 - 2023 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, toàn huyện có 13/13 Hội Nông dân xã, thị trấn đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 8.806 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao và triển khai thực hiện các dự án như: “trồng và chăm sóc cây Thanh Long ở xã Đồng Sơn, Bình Phú”, “trồng và phát triển cây dừa Xiêm Chuỗi ở xã Thạnh Nhựt”, “trồng dưa lưới trong nhà màng ở xã Bình Nhì”, “trồng lúa cao sản thân thiện với môi trường ở 02 xã Vĩnh Hựu và Thạnh Trị”,  “nuôi bò cái sinh sản ở xã Bình Nhì, Thạnh Trị”... Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 đến nay toàn huyện có 04 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận, ngoài ra Hội Nông dân huyện còn phối hợp với liên ngành huyện đã thành lập được 52 tổ hợp tác trồng trọt và chăn nuôi. Cùng với sự phát triển của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở được thực hiện thường xuyên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó chỉ đạo mỗi cơ sở hội xây dựng một mô hình nông dân tự quản và bảo vệ môi trường....

Biểu dương khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nông dân

Dịp này, Hội Nông dân huyện đã biểu dương khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nông dân giai đoạn vừa qua.

 

                                                                                          Kim Lan-Quốc Nam

Liên kết Liên kết