Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021
26/03/2021

Tặng giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động

HĐND huyện Gò Công Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 19/3/2021, Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có ông Lý Hoàng Chiêu- Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, ông Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp tổng kết HĐND huyện này đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế huyện; Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ vừa qua. HĐND huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 34 đại biểu, trong đó có 08 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 23,5%. Được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND huyện triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Gò Công Tây đã tổ chức thành công 18 kỳ họp HĐND huyện để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của địa phương. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức với 29 cuộc giám sát chuyên đề. Tổ đại biểu HĐND huyện có 04 Tổ đại biểu. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức được 162 cuộc tiếp xúc với 15.636 cử tri tham dự qua đó đóng góp 789 ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét trả lời đạt 100%. Đồng thời, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện đều đặn công tác tiếp công dân hàng tuần, tham dự đầy đủ các cuộc họp về tư vấn pháp luật, đối thoại với người dân khi có yêu cầu. Trong nhiệm kỳ tiếp nhận và xử lý, chuyển giải quyết 28 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 93 nghị quyết, trong đó có 35 nghị quyết về tổ chức, nhân sự, 52 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh, dự toán thu chi ngân sách, phân bổ vốn, danh mục công trình xây dựng cơ bản hàng năm của huyện và các nghị quyết khác. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND huyện tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương, các giải pháp khả thi, đi vào cuộc sống, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các quy phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 Dịp này, HĐND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND huyện Gò Công Tây khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

                                                      Kim  Lan – Quốc Nhậm

Liên kết Liên kết