Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân xã Long Vĩnh tổ chức kỳ họp thứ 14
28/07/2020

 

 Sáng ngày 17/7/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Long Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14. Có 24/26 đại biểu dự.

 

Quang cảnh kỳ họp

Trong chương trình, Thường trực Hội đồng nhân dân xã báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Mặt trận Tổ quốc xã thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri trong xã 6 tháng đầu năm; Ủy ban nhân dân xã báo báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách; Báo cáo kết quả xây dựng cơ bản; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

 Ủy ban nhân dân xã thông qua các tờ trình và được Hội đồng nhân dân quyết nghị về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, về quyết toán thu, chi ngân sách, về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020, về điều chỉnh danh mục các công trình xây dựng cơ bản, về bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020.

  Kỳ họp cũng đã chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Hội đồng nhân dân đã thông qua tờ trình về miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân đối với bà Huỳnh Thoại Đăng Thơ, chuyển công tác khác và bầu bà Lê Thị Xuân Lan làm Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Thường trực Hội đồng nhân dân đã thông qua các Nghị quyết và được các đại biểu biểu quyết về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019, về điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, về điều chỉnh danh mục công trình cây dựng cơ bản năm 2020, về bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2020.

 

                                                                       Thanh Xuân

Liên kết Liên kết