Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Hựu tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/04/2021

 

Khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã Vĩnh Hựu nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Vĩnh Hựu tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động  của HĐND xã Vĩnh Hựu  đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả khả quan. HĐND xã đã ban hành các Nghị quyết đúng và trúng các vấn đề phát triển Kinh tế- Xã hội - An ninh quốc phòng, nhất là các Nghị quyết chuyên đề và chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND. Mỗi đại biểu HĐND tự nâng cao trình độ, đổi mới phương thức, tiếp thu nhiều phương pháp tốt trong hoạt động; nâng cao trách nhiệm cá nhân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cử tri. Thường xuyên tự chỉnh đốn kiểm điểm đánh giá quá trình hoạt động điều hành.

   Hiện nay HĐND xã Vĩnh Hựu 28 đại biểu và được chia thành 05 tổ đại biểu tương ứng với 05 đơn vị bầu cử; hàng tháng, hàng quý tổ chức  họp giao ban theo đúng luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã khóa XI đã tổ chức được 18 kỳ họp. Trong đó: mỗi năm trung bình tổ chức 02 kỳ họp thường kỳ giữa năm và cuối năm là 10 kỳ họp và 08 kỳ họp bất thường. Trong 5 năm qua, HĐND xã Vĩnh Hựu xã đã ban hành tổng số 83 Nghị quyết các loại. Trong đó có 59 Nghị quyết về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của địa phương; 24 Nghị quyết về bầu cử, miễn nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt theo quy định. Những nghị quyết khi được ban hành được HĐND xã theo dõi, đôn đốc UBND xã và các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Hoạt động của HĐND xã đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của cấp ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hựu lần thứ XIII, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển toàn diện với tốc độ khá, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn - xã hội được giữ vững đảm bảo ổn định, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.     

Bên cạnh đó, công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được quan tâm, trong 5 năm, qua 10 kỳ họp thường kỳ của nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND xã đã tham gia 18 lần tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, với tổng số 2.650 cử tri dự. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã được tổ chức chủ yếu bằng hình thức tiếp xúc tại khu dân cư được đông đảo nhân dân tham gia. Trong năm cuối của nhiệm kỳ, HĐND xã Vĩnh Hựu sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. 

  Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích những nguyên nhân còn hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục, để xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới được sâu sát, gần dân hơn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

 Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng xã Vĩnh Hựu đã khen thưởng cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã Vĩnh Hựu nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Mộng Chiêu

Liên kết Liên kết