Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Gò Công Tây
22/11/2019

​Sáng ngày 13 – 11, Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do Ông Nguyễn Chí Định – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 – CT/TW của Ban Bí thư; 05 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tại huyện Gò Công Tây

 

Buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Trong năm 2019, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn góp phần nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện kịp thời tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới của cấp tỉnh đồng thời triển khai các văn bản theo nhu cầu của địa phương. Trong năm, huyện đã triển khai thực hiện 10/11 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm rà soát, củng cố kiện toàn kịp thời. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện công tác kiểm tra, củng cố, kiện toàn 66 Tổ hòa giải trên địa bàn. Trong năm, kết quả hòa giải ở cơ sở thành đạt tỉ lệ 90,57%. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định công nhận 04 đơn vị xã: Long Vĩnh, Thạnh Trị, Yên Luông và Đồng Thạnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên địa bàn huyện có các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả đã được tỉnh công nhận như: khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, câu lạc bộ khuyến nông với pháp luật, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị huyện bổ sung một số nội dung của báo cáo gửi Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi. Năm 2020 tiếp tục triển khai các chương trình, Đề án, kế hoạch phổ biến pháp luật bám sát điều kiện thực tiễn của huyện; tích cực hơn, chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để hỗ trợ các điều kiện, hỗ trợ về kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới. Các cơ quan chủ trì Đề án tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong việc thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao hơn. Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện quan tâm hướng dẫn cấp xã trong việc dự trù kinh phí thực hiện hằng năm để có sự phân bổ kinh phí đồng đều hơn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo.       

 

Quốc Nam

 

Liên kết Liên kết