Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Hòa xã Long Vĩnh tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
02/04/2021

Tặng 06 Giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích

Sáng ngày 27/3/2021, Hợp tác xã (HTX)  Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Hòa xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

HTX Hưng Hòa được thành năm 2017 với 21 thành viên, vốn điều lệ 41 triệu đồng. Trong thời gian qua hoạt động của HTX gặp nhiều khó khăn như: Hạn mặn đến sớm thiếu nước sản xuất, năng suất lúa giảm nhưng nhờ được sự giúp đỡ của chính quyền, sự ủng hộ của các thành viên và sự nổ lực của Hội đồng quản trị nên HTX vẫn tiếp tục hoạt động đạt được những kết quả như sau: HTX đã cung cấp 4,1 tấn lúa giống VD20 nguyên chủng cho hộ dân sản xuất, ký hợp đồng với Trung tâm Giống Tiền Giang, tổ chức mỗi vụ 06 ha lúa giống và giao được 32.600 kg giống VD20 cấp xác nhận; HTX đã ký hợp đồng với Công ty HK để cung cấp phân bón cho 20 lượt hộ với 14,5 ha diện tích được cung cấp phân bón; HTX đã cho 04 lượt hộ vay tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; cấp giấy chứng nhận VietGap cho 23,16 ha diện tích lúa, có 49 hộ được công nhận, thời gian có hiệu lực là 03 năm. Từ đó chất lượng và giá lúa của HTX Hưng Hòa trên thị trường được nâng cao.

Hiện nay trên địa bàn huyện Gò Công Tây HTX Hưng hòa là đơn vị  duy nhất sản xuất lúa VD20 theo mô hình: Giống nguyên chủng + VietGap được bao tiêu ổn định với giá mua cộng thêm 300 đồng/kg, cho nên xã viên rất phấn khởi và được hộ dân tin tưởng xin vào HTX ngày càng đông. Tính đến nay HTX có 105 thành viên, với tổng số vốn cổ phần là 82,5 triệu đồng.

 Với những kết quả trên, HTX Hưng Hòa đã vinh dự được UBND xã Long Vĩnh tặng 06 Giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong thời gian qua.

 

 Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết