Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Dịp cận tết thanh long có giá, nông dân có thu nhập cao
02/02/2021

Thương lái thu mua thanh long

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gò Công Tây, thanh long đang có giá, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân các vùng trồng thanh long nhiều như: Bình Nhì, Đồng Sơn, Đồng Thạnh. Theo nông dân trồng thanh long xã Bình Nhì huyện Gò Công Tây, giá thanh long thương lái đang thu mua là 12.000/kg giống ruột đỏ, tăng gấp đôi so với trước đây. Với hơn 5 công đất trồng thanh long sẽ cho thu hoạch khoảng 1 tấn. Thanh long hiện đang có giá nên các gia đình trồng thanh long rất phấn khởi. Thời gian qua, để nâng cao giá trị cây thanh long, nông dân vùng trồng thanh long thường thường xử lý bằng cách xông đèn để cho trái rải vụ, tránh trùng với thời điểm chính vụ thường bán mất giá. Thanh long mỗi năm xông đèn xử lý cho thu hoạch trung bình 3 đến 4 lần. Ngoài ra, xen kẽ trong đó, bà con còn thu hoạch từ 4 đến 5 lần cây ra trái tự nhiên nhưng sản lượng không nhiều. Hiện tại, thương lái từ Long An và thành phố Hồ Chí Minh đang đổ về các vùng trồng thanh long của huyện để thu mua tạo khí thế phấn khởi cho bà con trồng thanh long nhất là vào dịp cận tết. Toàn huyện Gò Công Tây hiện tại có khoảng trên 600 ha cây thanh long, thực hiện theo chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân.

 

                         Kim Lan- Quốc Nam

 

Liên kết Liên kết