Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết bước 1 và triển khai quyết định của UBND huyện về thành lập các ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
26/03/2021

Hội nghị sơ kết bước 1 bầu cử HĐND các cấp

Chiều ngày 17- 3, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện.

 Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 7 ban bầu cử tại 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành 5 quyết định thành lập Văn phòng Ủy ban bầu cử huyện và các tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại-tố cáo, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế. Đến nay, huyện đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2. Thông báo số lượng cơ cấu nhân sự cấp huyện gồm: tổng số đại biểu được giới thiệu là 60 đại biểu: nữ 28 người, ngoài đảng 8 người, dưới 40 tuổi 38 người, tái cử 15 người, thành phần khác 4 người, trên đại học 9 người, đại học 37 người, dưới đại học 14 người. Dự kiến sau khi hiệp thương lần 3 số ứng cử viên còn lại 53 ứng cử viên, để bầu cử lấy 33 đại biểu.

 Ngoài ra, Ủy ban bầu cử huyện cũng đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-UBBC ngày 2/3/2021 về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định thành lập 86 ban bầu cử tại 86 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn.

 Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác bầu cử trên hệ thống loa đài phát thanh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác bầu cử. Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế đã ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

 Sau khi sơ kết bước 1, Ủy ban bầu cử huyện sẽ tiến hành bước tiếp theo là rà soát danh sách cử tri tại các địa phương, chuẩn bị thành lập các tổ bầu cử tại xã, chuẩn bị tiếp hội nghị hiệp thương lần 3 đúng theo thời gian quy định.

 

                                   Kim Lan

Liên kết Liên kết