Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây kiểm tra công tác vệ sinh môi trường
29/10/2021

 

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2021, Tổ kiểm tra của huyện đã tiến hành kiểm tra môi trường ở các chợ, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hoá các ấp, khu phố và trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân về công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp chuẩn bị ra mắt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021. Công tác kiểm tra phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các cơi quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

 Tổ kiểm tra của huyện gồm 08 người chia ra 02 nhóm, nội dung kiểm tra như: kiểm tra cảnh quan môi trường; các tuyến đường điện ánh sáng quang; duy trì dòng kênh thông thoáng; bể chứa bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; tỷ lệ hộ hợp đồng thu gom rác với Ban Quản lý chợ và phân loại rác tại nguồn; phương án phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt; việc sử dụng các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng…

Tổ kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Gò Công Tây

Qua kiểm tra, tổ đã tổng hợp và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn cần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và nơi công cộng; tổ chức thực hiện Phương án thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; vận động người dân đăng ký thu gom rác với Ban Quản lý chợ và thực hiện phân loại rác tại nguồn; kiểm tra, rà soát tình trạng các bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý; tổ chức di dời những bể chứa đặt tại vị trí chưa phù hợp, chỉnh sửa những bể bị nghiên, lún; tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân sau khi phun xịt thuốc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào bể chứa, không được bỏ rác thải sinh hoạt vào bể chứa; tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài các trường học, trạm y tế, chợ, trụ sở làm việc và nhà văn hóa ấp, khu phố; kiểm tra môi trường các hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý./.

 

Nguyễn Văn Thường - Phòng Nội vụ

Liên kết Liên kết