Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây phấn đấu hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương
18/03/2020

 

Xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Những năm qua, Đảng bộ, UBND huyện Gò Công Tây luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhân dân an tâm lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo UBND huyện Gò Công Tây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện có kế hoạch thực hiện công tác quân sự - quốc phòng sát với tình hình thực tế địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động kiện toàn, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống... Các văn bản pháp luật về tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xã triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, dự bị động viên của xã ngày càng được nâng cao.

 Trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương, việc xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên luôn được Đảng bộ UBND huyện quan tâm chú trọng và tập trung chỉ đạo. Lực lượng dân quân được xây dựng, củng cố, biên chế đảm bảo đúng quy định, đạt 100,9% so với dân số huyện, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 82,8%, tỷ lệ đoàn viên đạt 95%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên với trên 1.200 người. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình, thời gian đúng theo quy định, đảm bảo 100% quân số đều đạt chất lượng cao.

Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Công an huyện và xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị của địa phương. Thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện nắm và hiểu rõ kiến thức pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

          Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, nghiêm túc nề nếp. Năm 2020, huyện Gò Công Tây giao 140 tân binh về các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo “Công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật”, khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Nhờ thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đã góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đã đưa huyện Gò Công Tây trên đường về đích huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021 tới đây. 

          Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát hoang và trồng hoa, cây xanh tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện với chiều dài trên 4 km. Phối hợp với các đoàn thể như Đoàn Thanh niên tổ chức phát hoang, trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy phòng chống hạn mặn các tuyến kênh nội đồng. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy, UBND 13 xã, thị trấn thực hiện các chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên khi tham gia huấn luyện, điều động; tham mưu Hội đồng chính sách xã tổ chức xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp cho 12 đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tặng Huân chương chiến công hạng ba trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quyết định cho biết: “Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định công tác quân sự - quốc phòng địa phương là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng bộ -UBND huyện thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh”.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự Gò Công Tây nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm tiếp theo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện… nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, giữ vững và nâng chất các xã nông thôn mới của huyện.

 

                                          Kim Lan

 

Liên kết Liên kết