Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Tấn Chung xã Đồng Sơn nhiệm kỳ 2021-2025
17/02/2021

Ông Phan Tấn Chung (giữa)

Ngày 30/01, Huyện Gò Công Tây tổ chức ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Tấn Chung xã Đồng Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. Hợp tác xã tọa lạc tại địa chỉ đường Huyện 18, ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn. Tổng vốn điều lệ là 01 tỷ đồng, của 14 thành viên, với các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh như: giết mỗ gia súc (heo, trâu, bò, dê), thu mua và phân phối sản phẩm, chăn nuôi và sản xuất giống lợn; hoạt động dịch vụ chăn nuôi như: thức ăn, thuốc thú y.

 Hợp tác xã Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Tấn Chung xã Đồng Sơn được thành lập với mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho các thành viên, nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của các thành viên về kinh tế và đời sống, phục vụ và hỗ trợ  thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích cho thành viên “Vì thành viên phục vụ”, là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của Hợp tác xã; đồng thời mang lại lợi ích vật chất và tinh thần cho cộng đồng.

 Tại buổi lễ ra mắt, các thành viên đã thống nhất bầu ông Phan Tấn Chung làm Chủ tịch – kiêm Giám đốc Hợp tác xã. Hợp tác xã ra mắt góp phần cùng Đảng ủy xã Đồng Sơn xây dựng lộ trình xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.  

 

 Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết