Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tăng cường công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới
15/05/2020

 

Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó, góp phần giúp đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó góp phần giúp địa phương hoàn thành bộ tiêu chí để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2021 theo đúng kế hoạch lộ trình đã đề ra. Đây là một mục tiêu quan trọng mà chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm thực hiện tốt.

 Để công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm đi vào chiều sâu, UBND huyện Gò Công Tây đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có các phương án, giải pháp linh hoạt, cụ thể, sát tình hình thực tế địa phương để triển khai thực hiệu hiệu quả, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các em Trường Mẫu giáo Măng Non Gò Công Tây ăn tiệc búp phê ngoài trời

  Ngoài ra, thực hiện các chỉ tiêu tỉnh giao, trong thời gian qua, UBND huyện Gò Công Tây đã nghiên cứu,triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cơ quan quản lý chuyên ngành, đồng thời chỉ đạo các xã kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, thành lập, kiện toàn tổ giám sát cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, nhất là việc phổ biến các tiêu chuẩn, quy định điều kiện và kiến thức khoa học về an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, ngành chức năng và các địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi hướng dẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình, thực hiện xác nhận nguồn gốc sản phẩm theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trường học thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điển hình như đơn vị thị trấn Vĩnh Bình là khu trung tâm của huyện nơi có nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống, bếp ăn tập thể, trong thời gian qua đơn vị đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, nhờ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được nâng lên rõ rệt, người dân tự nguyện, chủ động tìm hiểu và tham gia thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm. Đến nay, 100% các hộ đã được cấp giấy phép kinh doanh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm ăn uống, đảm bảo cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, thực hiện cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm với UBND thị trấn, các sản phẩm bày bán tại cửa hàng đều được dán tem, mác, có nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định…. Qua đó đã góp phần giúp thị trấn thực hiện tốt các chỉ tiêu trong tiêu chí số 17 của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Bà Thái Kim Lan – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình cho biết: “Thời gian qua, đơn vị thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức và nhận được hiệu ứng tích cực từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn xã. Theo đó, đã phối hợp với ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất các cơ sở, lấy mẫu thử test nhanh một số chất cấm, kết quả không phát hiện thấy các chất cấm trong thực phẩm. Ngoài ra, còn thường xuyên rà soát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mổ heo lậu trên địa bàn”.

Thời gian tới, huyện Gò Công Tây tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đưa công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm đạt được yêu cầu đề ra, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp huyện thực hiện tốt chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” hàng năm.

 

                                        Kim Lan

Liên kết Liên kết