Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tập trung phấn đấu hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng huyện nông thôn mới năm 2021
14/01/2021

 

Trong năm 2021, để bắt kịp tiến độ hoàn chỉnh các tiêu chí trong Bộ tiêu chí ra mắt huyện nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện Gò Công Tây đã họp triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm soát tiến độ thi công đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí còn chưa đạt trong đó huyện dồn sức phấn đấu hoàn thiện tiêu chí giao thông.

Các tuyến đường đang được thi công

Có thể nói, Tiêu chí số 2 về giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng và khó thực hiện theo đúng thời gian dự trù. Hiện tại, yêu cầu đặt ra cho tiêu chí đường bộ trong tiêu chí giao thông là sau khi hoàn thành tiêu chí, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Gò Công Tây được đảm bảo kết nối 100% thuận lợi tới tất cả các xã, tỷ lệ số km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch sẽ đạt 100%.

Các tuyến đường đang được thi công

 Theo thống kê, hệ thống đường bộ huyện Gò Công Tây có 17 tuyến với tổng chiều dài 78,578 km, đảm bảo kết nối Trung tâm hành chính với các xã, ô tô đi lại thuận lợi quanh năm, trong đó có 10/17 tuyến đường giao thông được đánh giá đạt chuẩn. Còn lại 07 tuyến cần phải đầu tư để đạt tiêu chuẩn gồm: đường huyện 11, đường huyện 11B, đường huyện 12B, đường huyện 12C, đường huyện 12D, đường huyện 19, đường huyện 15B. Tính đến thời điểm hiện nay, có 05 tuyến đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư thống nhất danh mục và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, còn lại 02 tuyến được đầu tư từ nguồn ngân sách của huyện. Bên cạnh đó, hệ thống cầu cống trên các tuyến đường cũng được xây dựng kiên cố phù hợp với quy định của cấp đường quy hoạch.

Cầu Thạnh Nhựt

    Trong năm 2021, huyện Gò Công Tây sẽ phấn đấu xây dựng 06/19 cây cầu chưa đạt chuẩn. Đây quả là một vấn đề đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao, cùng sự thống nhất thực hiện đồng bộ từ cấp trên xuống cấp dưới như: phân bổ vốn đầu tư, hồ sơ thủ tục, trình tự đấu thầu cũng như vai trò của Ban Quản lí dự án công trình huyện trong suốt quá trình giám sát thi công. Ngoài ra, thực hiện tiêu chí về giao thông đường bộ, huyện còn chú trọng sao cho có 100% km đường huyện do cấp huyện quản lý phải được bảo trì hàng năm. Theo Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện báo cáo thì hằng năm huyện có phân bổ kinh phí khoảng từ 4 đến 6 tỷ đồng để thực hiện bảo trì hệ thống đường huyện trên địa bàn và thay mới hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu trên các đường huyện.

  Song song đó, chỉ tiêu về đường thủy trong Tiêu chí số 2 về giao thông cũng được huyện quan tâm chú trọng. Yêu cầu của chỉ tiêu đặt ra là các tuyến đường thủy do địa phương quản lý phải được lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Các bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa phải đảm bảo các điều kiện về an toàn và được cấp phép hoạt động. Theo đó, hiện nay, huyện Gò Công Tây có 02 trục giao thông đường thủy chính quan trọng là sông Cửa Tiểu dài 23 km và sông Tra dài 8,4 km không thuộc địa phương quản lý, trên địa bàn huyện có 9 bến bãi vật liệu xây dựng, có 06 bến đò ngang sông. Nhìn chung các bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa đều đảm bảo các điều kiện về an toàn và đã được cấp phép hoạt động.

  Chỉ tiêu vận tải trong Tiêu chí số 2 về giao thông huyện thực hiện tốt, bến xe khách tại Trung tâm huyện tối thiểu đạt loại 4, có bố trí điểm dừng, điểm đỗ tại Trung tâm các xã dọc theo quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện có tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch. Bến xe khách tại huyện Gò Công Tây hiện đạt quy chuẩn bến xe khách loại 4 với diện tích 3.500 m2.

  Nhìn chung, trong Tiêu chí số 2 về giao thông thì chỉ tiêu về đường bộ đang là chỉ tiêu khó khăn cần sự quyết tâm thực hiện đồng bộ, từ đó giúp huyện hoàn thành tốt tiêu chí này để huyện sớm ra mắt huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 theo đúng lộ trình đã đề ra.

 

                                              Kim Lan

Liên kết Liên kết