Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tích cực chuẩn bị công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024
03/09/2019

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên địa bàn huyện Gò Công Tây sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 8/9/2019. Toàn huyện có 34.733 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu.

 

Toàn huyện Gò Công Tây có 67 ấp- khu phố, với tổng số người ra ứng cử trưởng ấp là 81 người, tỷ lệ đảng viên là 100%. Theo ông Trần Chí Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu cho UBND huyện phát động thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện. Cùng với cấp huyện, đến nay, các xã cũng đã tích cực chuẩn bị cho công tác này như xây dựng và triển khai kế hoạch công tác bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, đồng thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện đối với công tác bầu cử lần này. Ngoài ra, mỗi xã trên địa bàn huyện cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử trưởng ấp, có 5 thành viên, nhằm lãnh đạo, điều hành công tác bầu cử trên địa bàn quản lý. Theo đó, các xã đã tiến hành rà soát, lựa chọn nhân sự ứng cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tiến hành hiệp thương. Đến nay, đã hoàn tất khâu nhân sự tại các ấp, khu phố trên toàn huyện.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên địa bàn huyện Gò Công Tây sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 8/9/2019. Toàn huyện có 34.733 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu. Đến nay, đã cấp phát 67 con dấu Tổ bầu cử cho các xã, thị trấn. Tổng số cử tri hộ có trong danh sách là 34.651 hộ, trong đó: Nam: 23.692, Nữ: 10.959 (giảm 72 cử tri so với dự kiến ban đầu do hộ chưa có hộ khẩu). Hiện nay, các cơ quan ban, ngành có chức năng từ huyện đến cơ sở đã và đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện có liên quan đến công tác này. Chú trọng nội dung tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử trưởng ấp, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia xây dựng cộng đồng dân cư ở ấp, giúp người dân nắm rõ các tiêu chuẩn của trưởng ấp, tham gia đi đông, bầu đúng, bầu đủ chức danh trưởng ấp theo quy định, góp phần hoàn thành tốt cuộc bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Song song với công tác tuyên truyền, cũng trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, hiện nay, các cấp, các ngành có chức năng chuẩn bị hoàn thiện các bước của công tác bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 như: Tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ trưởng ấp 2014 – 2019, hiệp thương giới thiệu người ứng cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, công bố ngày bầu cử trưởng ấp, hướng dẫn các xã lập dự trù kinh phí, thành lập tổ bầu cử, địa điểm bầu cử, thẻ cử tri, phiếu bầu... bảo đảm công tác bầu cử trưởng ấp trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng tiến độ. Hiện nay, toàn huyện Gò Công Tây đã hoàn tất khâu phát thẻ cử tri 100% các ấp - khu phố và phát thẻ đến từng hộ gia đình nhằm thông báo ngày đi bầu cử và địa điểm đi bầu cho người dân nắm rõ để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ban Chỉ đạo huyện được phân công phụ trách từng đơn vị xã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ (2019 – 2024) trên địa bàn mình phụ trách, kiểm tra việc trang trí đảm bảo thật sự trang nghiêm ở từng Tổ bầu cử trước và trong ngày bầu cử.

 

                                                                 Kim Lan

 

Liên kết Liên kết