Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017
15/12/2017

Sáng ngày 13/12/2017, tại Hội trường Huyện ủy, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012- 2017.

Trong thời gianqua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy– Ủy ban nhân dân huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nhiệm vụ trọngtâm như: Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thi đua hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ được giao, trong đó công tác sẵn sàng chiến đấu được xác định như: Côngtác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượngdân quân tự vệ đúng luật, quy trình xét tuyển được tiến hành chặt chẽ, tronghuấn luyện với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”. Hiện nay, dân quân tự vệ toànhuyện đạt 0,95 % so với dân số, trong đó tự vệ cơ quan đạt 27,92 % so với cánbộ viên chức, dân quân đạt 1,2 % dân số, công tác tuyển chọn và gọi công dânnhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác đảm bảo hậu cần, tàichính và phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”,đơn vị  đã chủ động xây dựng kế hoạchtăng gia sản xuất, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong 5 năm quađã thu lãi từ tăng gia sản xuất và các dịch vụ hơn 800 triệu đồng, các chế độcủa cán bộ, chiến sĩ được đảm bảo đúng, đủ theo tiêu chuẩn, định lượng, đảm bảovệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,8% trở lên. Đặc biệtlàm tốt phong trào thi đua quyết thắng, luôn gắn với đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và gắn với thực hiện nghịquyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng.

 Dịp này, Ủy bannhân dân huyện Gò Công Tây đã tặng 30 giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đãcó thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn2012-2017./.

 

 Tin,ảnh: Nguyễn Quyền 

Liên kết Liên kết