Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/03/2021

Hội nghị hiệp thương lần 2

Ngày 16/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã báo cáo tình hình, kết quả, danh sách giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy trình, quy định và giới thiệu đủ 60 người được phân bổ ứng cử. Những người được giới thiệu đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 60 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây được bầu là 33 đại biểu. Tổng số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 60 người. Cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là nữ có 35% trở lên, 27 người, chiếm tỷ lệ 45%. Người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng có 10% trở lên, 07 người, chiếm tỷ lệ 11,66%. Người được giới thiệu ứng cử là người dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 15 % trở lên, 37 người, chiếm tỷ lệ 61,67%. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ vừa qua tái cử 30% trở lên là 15 đại biểu, chiếm tỷ lệ 45,45%. Đại biểu thuộc thành phần khác là 04 người, chiếm tỷ lệ 6,66 %. Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 7 đơn vị: gồm 6 đơn vị bầu lấy 5 đại biểu, 1 đơn vị bầu lấy 3 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần hai, sẽ thực hiện bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

 

                           Kim Lan- Quốc Nam

Liên kết Liên kết