Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019
02/02/2021

Trên cơ sở Hội nghị triển khai, tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào ngày 15/01/2021, sáng ngày 28/01/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện.

Dự hội nghị có các đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến những quy định cơ bản và điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời, xác định trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò của các ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện. So với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động ở cả khu vực chính thức và khu vực phi chính thức; Quy định tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ trong điều kiện bình thường (theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ kể từ năm 2021); Quy định cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động; Bổ sung một ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động liền kề với Ngày Quốc khánh 02/9;  Quy định không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ; Quy định hình thức giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử có giá  trị như hợp đồng lao động bằng văn bản; Được giao kết nhiều lần hợp đồng xác định thời hạn với người cao tuổi; Tăng thời giờ làm thêm theo tháng lên 40 giờ; Bổ sung thêm trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương; Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định tương ứng với các loại hợp đồng lao động. Ngoài ra Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng khác như: Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương; Khi trả lương qua ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả phí mở tài khoản; Cấm ép người lao động dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty; Người lao động có thể được "thưởng" không chỉ bằng tiền; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào tiền lương của doanh nghiệp; Khi trả lương, doanh nghiệp phải gửi bảng kê chi tiết cho người lao động; Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn kịp thời tổ chức triển khai, phổ biến nội dung của Bộ luật Lao động trong đó chú trọng những nội dung mới, những nội dung sửa đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc quyền quản lý...chọn lọc những nội dung liên quan mật thiết, gắn bó với người dân khi triển khai ra nhân dân để người dân tiếp cận và thực thi đúng quy định về pháp luật lao động./.           

 

Huỳnh lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết