Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
17/08/2020

 

Sáng ngày 13/8/2020, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (85 đại biểu dự)

Trong hội nghị, đại biểu được Báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân dự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020 và thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân dự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP gồm có 9 Chương, 91 Điều; Báo cáo viên nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Nghị định như: đối tượng bị xử phạt; hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đối với Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Báo cáo viên hướng dẫn những nội dung sửa đổi, bổ sung mới so với Thông tư số 15/2015/TT-BTP như: Ủy quyền trong đăng ký ký hộ tịch (người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh); Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh; quy định về đặt tên con (việc đặt tên cho con không quá dài, khó sử dụng); Chọn quốc tịch cho con khi đăng ký khai sinh (trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con khi đăng ký khai sinh, thì ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch phù hợp quy định pháp luật của nước đó. Nếu cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không xác nhận thì cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ, nhưng để trống phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh); Quy định về giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh (trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh.Trường hợp cơ quan công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ theo quy định và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan); Quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước; Trường hợp người yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định); Quy định Đăng ký khai tử cho người chết đã lâu (Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết) và một số nội dung khác có sửa đổi, bổ sung mới so với Thông tư 15/2015/TT-BTP như: chứng cứ chứng minh cha, mẹ, con quy định đơn giản hơn; quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch; về cấp bản sao trích lục hộ tịch…

Kết thúc Hội nghị đồng chí chủ trì hội nghị - Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phát biểu chỉ đạo hội nghị yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển lại các văn bản trên cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông suốt đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc khi các văn bản có và đã có hiệu lực thi hành./.

                                                 

      Huỳnh Lê - phòng Tư pháp Gò Công Tây ​​

Liên kết Liên kết