Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
02/07/2019

 

Sáng ngày 28/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đại biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có các đại biểu cấp huyện bao gồm: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Hiệu trưởng các trường PTTH, Chỉ huy các đội nghiệp vụ và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Đội An ninh, Đội Tổng hợp Công an huyện; công chức làm công tác văn thư của Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy. Về phía cấp xã các đại biểu dự hội nghị là lãnh đạo UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp, công chức Văn phòng, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (hơn 100 đại biểu dự).

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước không còn phù hợp dẫn đến bất cập, khó khăn trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 để bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu của quá trình hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, cần thiết phải ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm bảo đảm sự tương thích với các Hiệp định bảo vệ tin mật giữa Việt Nam và các nước, phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu nội luật hóa, tạo cơ sở cho việc thực hiện các cam kết của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong phối hợp chia sẻ thông tin, trong đó có thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có 5 chương và 27 điều, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, các quy định của luật có liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong Hội nghị Báo cáo viên triển khai nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó chú trọng một số nội dung quan trọng của luật như: khái niệm bí mật nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm (9 hành vi bị nghiêm cấm); phạm vi bí mật nhà nước; danh mục bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; giải mật; hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước. Thông qua hội nghị Báo cáo viên nêu lên một số hạn chế, thiếu sót qua công tác kiểm tra Bí mật nhà nước trên địa bàn huyện để cùng nhau chấn chỉnh, rút kinh nghiệm thực hiện cũng như tổ chức thực thi tốt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí chủ trì hội nghị Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước của cơ quan, đơn vị mình./.

                                                   

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây

Liên kết Liên kết