Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg và triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
27/08/2019

Sáng ngày 23/8/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị triển Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và lồng ghép triển khai nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm 2019 theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 26/7/2019.

 

Dự hội nghị có các đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Hiệu trưởng các trường PTTH, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, công chức Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng gồm có 11 chương, 89 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019. Nghị định quy định chi tiết các điều, khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm: Khoản 1, Điều 15; Điều 17, Điều 22, Điều 23; Khoản 4 Điều 25; Khoản 4, Điều 71; Điều 80, Điều 81, Điều 94. Nghị định quy định các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng như: thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý theo quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; cung cấp thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng và biện pháp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Bên cạnh Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Báo cáo viên còn triển khai các giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đối với Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định gồm có 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2019 thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP có những điểm mới so với Nghị định số 144/2006/NĐ-CP như: hình thức hụi; điều kiện làm thành viên, chủ hụi; bỏ hình thức thỏa thuận dây hụi bằng lời nói; bổ sung quy định về gia nhập hụi, rút khỏi hụi, chấm dứt hụi; giấy biên nhận; bổ sung quy định về thông báo về việc tổ chức dây hụi; quy định chi tiết hơn về lãi suất…

Trong Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật đã triển khai những nội dung cơ bản của 03 văn bản trên. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện lồng ghép trong hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị - ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phát biểu chỉ đạo hội nghị trong đó tập trung vào triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 phải tổ chức với nhiều hình thức có sức lan tỏa rộng, tập trung nhiều đối tượng, nội dung đa dạng chú trong những nội dung mà dư luận xã hội đang quan tâm, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường...chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn triển khai lại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP; Chỉ thị số 10/CT-TTg cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt./.

 

Huỳnh Lê - phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây ​

Liên kết Liên kết