Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/04/2021

Góp phần vào việc triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (PBGDPL) tập trung tuyên truyền pháp luật về bầu cử phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử, đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.

​                                                                              Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử
Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện và định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Tiểu Ban tuyên truyền huyện Gò Công Tây, chiều ngày 25/3/2021 Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử cụ thể như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL; ông Hồ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Ủy ban bầu cử huyện Gò Công Tây.

Dự hội nghị có các đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các trường THPT đóng trên địa bàn huyện; thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công chức Tư pháp; lãnh đạo các đoàn thể của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong hội nghị, Báo cáo viên nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời trình bày những quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân như: Nguyên tác bầu cử, tuổi bầu cử và ứng cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử và của cử tri; đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; nguyên tắc trong lập danh sách cử tri; thẩm quyền, niêm yết, khiếu nại về danh sach cử tri; quy định về quy trình tự hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử; xác định kết quả bầu cử, xác định người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, Báo cáo viên trình bày những nội  dung quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để làm rõ hơn những nội dung cần thiết trong hội nghị nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử.

Ông Hồ Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền huyện Gò Công Tây nhấn mạnh: “Để công tác tuyên truyền được thực hiện có hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc bầu cử. Về đối tượng tuyên truyền, cần tập trung đoàn viên, hội viên, các đoàn thể, xem đây là lực lượng chủ chốt. Cách thức tuyên truyền cần linh hoạt, đa dạng, phù hợp từng đối tượng và địa bàn dân cư.

 

Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp

Liên kết Liên kết