Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Huyện ủy Gò Công Tây tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
29/01/2019

Ngày 24/01/2019, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Phạm Nguyễn Hoàng Vũ chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Đảng huyện, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Năm 2018, công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Huyện ủy cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Trung ương (khóa XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện qua thực hiện hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt chi bộ.

Toàn huyện hiện có 3.123 đảng viên đang sinh hoạt ở 56 tổ chức cơ sở đảng.  Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định kết nạp 130 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 104% kế hoạch; trao tặng huy hiệu Đảng cho 64 đảng viên. Thực hiện Đề án 05-ĐA/HU ngày 05/6/2018 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Tính đến tháng 12/2018, thực hiện kiêm nhiệm 4 chức danh các Ban Đảng; sáp nhập và thành lập mới 7 trường; giảm 03 chức danh cấp trưởng phòng; giảm 9 biên chế công chức,10 biên chế viên chức; giảm 11công chức cấp xã, thị trấn; giảm 32 cán bộ không chuyên trách. Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp thực hiện 12/66 ấp, khu phố...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các chi, Đảng bộ, liên quan đến các vấn đề như: kết quả công tác tuyên truyền; quá trình tổ chức, triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; hiệu quả đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kết nạp đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện và kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Gò Công Tây theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Dịp này, Huyện ủy trao giấy khen cho 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018./.

 

Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết