Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả bầu cử Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2019 -2024
10/09/2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện Gò Công Tây và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử. Sáng ngày 8 - 9 – 2019, cũng như các địa bàn huyện khác trên địa bàn tỉnh, đồng loạt 67 tổ bầu cử trên địa bàn 66 ấp, khu phố huyện Gò Công Tây (trong đó có ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn tổ chức 02 tổ bầu cử).

Để cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân kiến nghị các vấn đề trong cộng đồng dân cư đến các cấp chính quyền, UBND các xã, thị trấn đã triển khai đến các ban ngành, đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử đầy đủ; tổ chức thông tin những qui định cơ bản về địa điểm, thời gian bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách cử tri; thông tin về danh sách ứng cử viên chính thức ở từng ấp, khu phố nên cử tri  hộ tham gia đi bầu đầy đủ.

Kết quả đến 11 giờ 25 phút cùng ngày có 03 đơn vị xã Thành Công, Bình Phú và Thị trấn Vĩnh Bình, cử tri hộ tham gia dự bầu cử đạt 100% và kết thúc bầu cử, báo cáo tổng hợp về huyện xong.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, công tác bầu cử trên địa bàn huyện kết thúc và đến 16giờ 20 phút các xã tổng hợp báo cáo về huyện và hoàn thành công tác bầu cử.

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 34.638 hộ.

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia dự bầu cử là 34.460 hộ.

Tỷ lệ hộ dân tham gia dự bầu cử đạt 99,49%, trong đó có 08 đơn vị xã, thị trấn hộ dân tham gia dự bầu đạt 100%.

Tổng số người ứng cử là 77 (trong đó có 03 nữ) tất cả đều là Đảng viên.

Tổng số người trúng cử là 66 (trong đó có 03 nữ), số người tái cử là 47, trong đó là Bí thư Chi bộ là 37.

 Kinh nghiệm tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên địa bàn huyện Gò Công Tây là có sự lãnh đạo chặt chẽ của Huyện ủy, sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân huyện và sự phối hợp thực hiện của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các ban ngành, đoàn thể từ huyện, xã đến ấp, khu phố làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia công tác bầu cử.

Việc tăng cường lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện công tác bầu cử của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn, các đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử nhằm phát hiện và kịp thời điều chỉnh những thiếu sót, bảo đảm công tác bầu cử đúng luật. Chuẩn bị một cách chu đáo các điều kiện, phương tiện phục vụ cho cuộc bầu cử, đặc biệt Tổ bầu cử phải  thực hiện rà soát một cách kỹ lưỡng các loại biên bản và tài liệu để phục vụ ngày bầu cử tránh nhầm lẫn, sai sót. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc từ cơ sở, đồng thời có phương án giải quyết các vụ việc mới phát sinh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

 

 

Nguyễn Văn Thường – Phòng Nội vụ 

Liên kết Liên kết