Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019): Gò Công Tây nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
24/07/2019

 

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời để tôn vinh, ghi nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng  và bảo vệ Tổ quốc nên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện Gò Công Tây luôn quan tâm, tích cực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng, chăm sóc, thờ cúng.

Cải táng quy tập hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Gò Công Tây

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế, quân dân huyện Gò Công Tây với tinh thần bất khuất đã anh dũng chiến đấu, góp phần giải phóng quê hương, đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bằng sự tri ân sâu sắc, kính trọng các anh hùng liệt sĩ, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã quan tâm lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân thực hiện đầy đủ các chính sách cho hơn 7326 người có công và thân nhân người có công người hưởng chính sách theo qui định. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công luôn được duy trì và từng bước nâng cao mức sống cho gia đình chính sách, người có công. Đến nay đã có 13/13 đơn vị xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ,  trên 97% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trong cộng đồng dân cư.

Việc qui tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ là việc làm thường xuyên, tuy nhiên vẫn còn những hài cốt chưa được qui tập vào nghĩa trang liệt sĩ đó là nổi buồn ray rứt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây. Từ đó với sự quyết tâm tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ bằng nhiều nguồn thông tin và chỉ dẫn của nhân dân, đến nay, toàn huyện đã qui tập hài cốt liệt sĩ đưa về an táng và chăm sóc tại nghĩa trang liệt sĩ là 992 hài cốt và 1078 hài cốt được gia đình chăm sóc và quản lý. Bằng sự nỗ lực của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành tiếp tục chỉ đạo rà soát thu thập thông tin dù là thông tin nhỏ nhất có liên quan đến hài cốt liệt sĩ đã được các ngành chức năng, chính quyền địa phương xác minh tìm kiếm để qui tập hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Điểm nổi bật của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian vừa qua là các ngành chức năng của huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đã xác định trong Chỉ thị 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo và các quy định, hướng dẫn của các cấp các ngành nhằm đạt kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin được tiến hành thường xuyên, các ban ngành, đoàn thể và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ; tuyên truyền các quy định về việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các thông tin về mộ liệt sĩ trong quá trình xác minh hoặc trước khi cất bốc đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu thập bổ sung thông tin hoặc thông báo để đồng chí, đồng đội, gia đình, thân nhân biết cùng tham gia cất bốc, truy điệu, an táng bảo đảm trang nghiêm, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước vong linh các anh hùng liệt sĩ.

Luôn xác định công việc tìm kiếm và qui tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang huyện thực hiện khá tích cực trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1237/QĐ-TTg phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đã bảo đảm quy chế phân công trách nhiệm từng ngành, thực lực, vật lực cho việc thực hiện. Đây cũng là cơ sở để Huyện ủy, UBND huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 1237 đúng thành phần, triển khai thực hiện chặt chẽ, làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng được thực hiện mở rộng trong toàn dân.

Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, Ban Chỉ đạo 1237 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, khai thác, xử lý thông tin và tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang. Cụ thể, như năm 2011, quy tập mộ tập thể ở khu vực Lò Vôi, thị trấn Vĩnh Bình đưa về nghĩa trang 06 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có một nữ liệt sĩ.

Năm 2014, lãnh đạo huyện Gò Công Tây tổ chức lễ cải táng 3 hài cốt liệt sĩ từ vùng biên giới tỉnh Tây Ninh về nghĩa trang liệt sĩ huyện Gò Công Tây theo nguyện vọng của địa phương và gia đình, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của câu lạc bộ Cựu chiến binh Trung đoàn 429, Sư đoàn 302 đã tiến hành các thủ tục để đưa hài cốt 3 liệt sĩ về quê hương yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Gò Công Tây. Và năm 2017, một mộ liệt sĩ không còn thân nhân ở xã Đồng Sơn được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng gặp không ít khó khăn với nhiều nguyên nhân như: chiến tranh đã lùi xa, địa hình địa vật thay đổi, số nhân chứng ngày càng ít dần, nhiều người do tuổi già sức yếu nên đã không còn nhớ chính xác vị trí nơi chôn cất đồng đội, lượng thông tin về các phần mộ quá ít, thậm chí là không có thông tin đang là nỗi day dứt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân bởi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là thể hiện sự tri ân đối với những người đã có công đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giành lại sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng tổ chức thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc, nhất là đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định rõ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiện toàn hồ sơ, sơ đồ mộ chí trong nghĩa trang liệt sĩ; tập trung hoàn thành việc rà soát, bổ sung đầy đủ số lượng, danh sách, tổ chức quản lý, lưu trữ đúng quy định; phối hợp, tổ chức tốt việc đón tiếp, cung cấp thông tin cho thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, tìm kiếm nơi an táng của liệt sĩ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp, thu thập thông tin; tổ chức xác minh, kết luận dứt điểm tất cả các thông tin về mộ liệt sĩ trên địa bàn. Sớm qui tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo 1237 huyện Gò Công Tây từ nay và những năm tiếp theo.

 

Kiều Tước Nguyên

Liên kết Liên kết