Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ xây dựng xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao
22/05/2020

Sáng ngày 14 – 5 , ông Đinh Tấn Hoàng – Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Nhựt nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh buổi kiểm tra tiến độ xây dựng xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đến thời điểm hiện tại, xã Thạnh Nhựt đã đạt 12/18 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong các tiêu chí đạt được, xã đã gửi hồ sơ 04 Tiêu chí về ban, ngành huyện để trình tỉnh thẩm định công nhận. Từ nay đến cuối năm 2020, xã Thạnh Nhựt nổ lực thực hiện 6 Tiêu chí (với 10 chỉ tiêu) còn lại gồm: Tiêu chí 2 (Giao thông), Tiêu chí 7 (Thông tin và Truyền thông), Tiêu chí 9 (Thu nhập), Tiêu chí 11 (Tỷ lệ lao động có việc làm), Tiêu chí 13 (Giáo dục), Tiêu chí 16 (Môi trường).

Tại buổi làm việc, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Nhựt, lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã kịp thời thông tin, hướng dẫn xã Thạnh Nhựt triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại. Trong đó, một số giải pháp như: tập trung rà soát, vận động người dân trong độ tuổi lao động học nghề; tổ chức các lớp dạy nghề trên lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; duy trì, đảm bảo hoạt động hiệu quả các thiết chế văn hóa; tích cực vận động nhân dân đăng ký thu gom rác; hướng dẫn triển khai điều tra thu nhập cho phù hợp; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để xã triển khai xây dựng các tuyến đường giao thông  nông thôn,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đinh Tấn Hoàng – Quyền Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị xã Thạnh Nhựt tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt được; quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí về Môi trường, An ninh trật tự,…chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Sau Đại hội, Đảng ủy, UBND xã tập trung triển khai ngay toàn bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đối các ngành chuyên môn huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí, phấn đấu để xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào tháng 12/2020.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết