Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ CBCCVC dôi dư, không sắp xếp, bố trí lại được trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Đính kèm Công văn lấy ý kiến và Dự thảo)
03/04/2019

Liên kết Liên kết