Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật công đoàn
21/08/2015

Sáng ngày 31/7, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp luật công đoàn tổ chức sinh hoạt, triển khai một số Luật, Nghị định của Chính phủ cho gần 80 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Thực hiện quy chế hoạt động của Câu lạc bộ tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật công đoàn cấp huyện giai đoạn 2013- 2018;được sự thống nhất của Ban Thường vụLiên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây. Sáng ngày 31/7, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phápluật công đoàn tổ chức sinh hoạt, triển khai một số Luật, Nghị định của Chính phủcho gần 80 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở…Nội dung sinhhoạt như: thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; triển khaiLuật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Hộ tịch; các Nghị quyết, Nghị định; tuyêntruyền về phòng, chống bệnh CORONA MER-COV….. Qua buổi sinh hoạt, nhằm nâng caochất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật địnhkỳ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động./.

 

  Tin, ảnh Nguyễn Quyền (GCT) 

Liên kết Liên kết