Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Những vấn đề về thay đổi họ tên trong giấy khai sinh
01/06/2020

 

​ Giấy khai sinh là một trong những giấy tờ nhân thân quan trọng, gắn chặt mật thiết với mỗi người. Giấy khai sinh dùng để xác định các thông tin cơ bản của 1 cá nhân, bao gồm: họ tên, giấy khai sinh, quê quán,…Về cơ bản, họ tên trong giấy khai sinh là cố định. Tuy nhiên, giấy khai sinh của cá nhân chẳng may bị sai họ hoặc tên, hoặc cái tên do người đặt có nhiều ý nghĩa mà người được đặt tên không thích, ngoài ý muốn của người được đặt tên hoặc lấy lý do cái tên trong giấy khai sinh đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm gia đình, danh dự nhân phẩm nên người được đặt tên có nhu cầu thay đổi. Trường hợp nếu là người lưu lạc nay tìm thấy nguồn gốc huyết thống của gia đình mình thì họ tên trong giấy khai sinh có thể được thay đổi.

 

Để thay đổi họ tên trong giấy khai sinh một cách hợp lý cần phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, cụ thể:

Theo Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thay đổi họ trong những trường hợp sau:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Bên cạnh đó, Điểm a Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau: Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó. Bên cạnh đó, tại Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 cũng quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau: Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

Như vậy về nguyên tắc, một cá nhân có quyền yêu cầu được thay đổi tên của mình để tránh gây sự nhầm lẫn về giới tính và thay đổi họ của mình nếu thuộc một trong các trường hợp tại Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, vấn đề về xác định việc nhầm lẫn thì rất đa dạng, tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể cá nhân có thể đề nghị được thay đổi cho phù hợp. Ví dụ: Một cá nhân tên Nguyễn Văn A (theo mặc định của số đông thì đây là tên của người nam, do có chữ đệm là “Văn”). Do đó, trong nhiều trường hợp vì lý do gì đó mà cha mẹ cá nhân đó đặt tên này cho con gái của họ. Khiến cuộc sống và giao tiếp của họ gặp nhiều khó khăn do mọi người nhầm lẫn về giới tính khi gọi tên.

Ngày nay, xã hội đã ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống nâng cao. Do đó, nhiều người càng ý thức rõ về những thông tin cá nhân, luôn mong muốn có một tên gọi đẹp và mang ý nghĩa. Nên việc thay đổi họ, tên càng được chú trọng và yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết. Từ cơ sở trên, bộ thủ tục hành chính đối với hộ tịch đã có quy định cụ thể các thủ tục hồ sơ có liên quan, giúp cá nhân giải quyết được yêu cầu. Đối với thủ tục thực hiện việc thay đổi họ, tên sẽ được thực hiện tại UBND cấp huyện nơi cá nhân đăng ký khai sinh, hồ sơ bao gồm: Tờ khai (theo mẫu), bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan là căn cứ cho việc thay đổi giấy khai sinh.

Sau khi thay đổi họ tên trong giấy khai sinh, cá nhân sử dụng giấy khai sinh mới thực hiện để thay đổi họ tên trong các giấy tờ khác như chứng minh nhân dân, bằng lái xe, giấy tờ xe,... để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

                                                  Kim Lan

Liên kết Liên kết