Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Nông dân huyện Gò Công Tây thu hoạch gần 2000ha vụ lúa Đông Xuân 2020-2021
02/02/2021

Thu hoạch lúa vụ Đông Xuân

 Tính đến thời điểm ngày 27/01/2021, nông dân huyện Gò Công Tây đã thu hoạch gần 2.000 ha vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 đúng theo khung lịch thời vụ của UBND huyện khuyến cáo .

 Với giống lúa chủ lực VD 20, Nàng hoa 9, ST 24…năng suất bình quân từ 6 tấn - 6,5 tấn/ha. Hiện tại thương lái đến thu mua lúa tươi tại  ruộng, giá  lúa VD 20 từ 8.800 – 9.000  đồng /kg; lúa Nàng Hoa giá 7.000 đồng/ kg; lúa ST 24  giá từ 7.300 – 7.000 đồng/kg ….Được biết vụ lúa Đông Xuân năm nay tiền công máy gặt đập liên hợp, công vận chuyển hơn 2 triệu đồng/ 1 ha…Nhìn chung vụ lúa này nông dân rất phấn khởi vì trừ các khoảng chi phí nông dân có lãi cao do chủ động làm tốt công tác thủy lợi nội đồng ngay từ đầu vụ nên vụ lúa Đông Xuân năm nay đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, Trạm Bảo vệ - Thực vật huyện đã thực hiện nhiều mô hình trồng hoa sinh thái trên bờ ruộng, ở các xã điểm như: Thạnh Trị, Bình Nhì, Đồng thạnh, Thạnh nhựt …để dẫn vụ thiên địch, góp phần giúp nông dân đạt một vụ mùa thắng lợi.   

 

Nguyễn Quyền

Liên kết Liên kết