Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025
12/06/2020

 

Sáng ngày 06 – 6, Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gò Công Tây tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây.

Đại hội Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Gò Công Tây đã lãnh đạo, triển khai, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong 05 năm qua, tổng nguồn vốn huy động đạt 48.652 triệu đồng, tăng 36.404 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Dư nợ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được phân bổ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 9,93%. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn giảm so với kế hoạch và thấp hơn mức bình quân của toàn tỉnh; không xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn. Đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện hiện có 19 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn và 395 Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện Gò Công Tây và Tân Phú Đông. Chất lượng các điểm giao dịch, Tổ Tiết kiệm và vay vốn luôn được củng cố và nâng cao, cuối năm 2019 không còn Tổ trung bình và yếu. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho tất cả cán bộ, đảng viên. Nhiều năm liền, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận những kết quả Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ tới cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên, nhân viên của đơn vị gắn liền với tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng cán bộ kế cận; quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống của nhân viên; kết hợp tốt với chính quyền địa phương, các đoàn thể để quản lý tốt nguồn vốn, hạn chế nợ xấu; tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong Chi bộ, trong đơn vị và thực hiện tốt công tác phê bình, tự phê bình.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết