Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Phòng Tư pháp huyện Gò Công Tây thực hiện thủ tục hành chính “Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc” thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
12/06/2020

 

Những năm gần đây, yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch của người dân ngày càng tăng vọt; chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Gò Công Tây đã nhận và giải quyết 80 hồ sơ trong đó 78 hồ sơ về thay đổi, cải chính hộ tịch thuộc thẩm quyền. Đa phần các nội dung yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch do lỗi sai sót của cán bộ hộ tịch hoặc sai sót của người đăng ký hộ tịch. Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch” và tại Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định :Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

 

Trên cơ sở Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc lĩnh vực Hộ tịch, phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giải quyết đúng quy định thủ tục hành chính về thay đổi, cải chính hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. Do đó, khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục sau đây:

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ để đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

   - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả để trao cho người nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ người gửi.

   - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ,  trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận để trao cho người nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ người gửi.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ  đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ  bảy từ  07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 * Xuất trình:

- Bản chính hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký trong trường hợp cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc không phải tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây (trong giai đoạn chuyển tiếp).

  * Nộp:

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu quy định;

- Các giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc chứng minh yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là đúng sự thật và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực theo quy định trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thay. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

   * Lưu ý:

- Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú (trong giai đoạn chuyển tiếp).

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định) và phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp pháp luật quy định giấy tờ xuất trình thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu nộp thêm bản sao hoặc bản chụp của giấy tờ xuất trình. Người tiếp nhận có thể chụp một bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

- Đăng ký bổ sung hộ tịch: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân     

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

7

Kết quả thực hiện TTHC

- Trích lục thay đổi hộ tịch;

- Trích lục cải chính hộ tịch;

- Trích lục bổ sung hộ tịch;

- Trích lục xác định lại dân tộc.

8

Lệ phí

 28.000 đồng/trường hợp.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

   - Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Thời gian tới, phòng Tư pháp thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch nói chung và thủ tục hành chính thay đổi, cải chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc nói riêng tại Bảng niêm yết thủ tục hành chính của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc liên hệ và yêu cầu giải quyết thủ tục phát sinh, đảm bảo người dân được tiếp cận và nắm được trình tự, thủ tục hành chính khi liên hệ với cơ quan nhà nước. Rà soát thay mới khi thủ tục hành chính niêm yết thuộc lĩnh vực do ngành quản lý bị ố, mờ, cũ, rách./.

 

 

 Huỳnh Lê - phòng Tư pháp huyện 

Liên kết Liên kết