Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thăm dò, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước tại huyện Gò Công Tây
24/09/2019

 

Ngày 20/9/2019, tại hội trường Huyện Ủy huyện Gò Công Tây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về thăm dò, khai thác, bảo vệ tài nguyên nước và các quy định có liên quan. Tham dự đối thoại có ông Nguyễn Văn Kiệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các phòng, ban huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Vĩnh Bình, cùng hơn 100 tổ chức, cá nhân trên toàn địa bàn huyện Gò Công Tây có hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

Ông Nguyễn Văn Kiệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kiệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã trao đổi một số vấn đề có liên quan cần phải thực hiện trong việc thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước. Các đại biểu cũng được nghe trao đổi những thông tin quy định về việc thăm dò, khai thác tài nguyên nước dưới đất, Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cũng đã tiếp nhận và trả lời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân về các vấn đề có liên quan đến giải quyết thủ tục chính sách về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua hội nghị không chỉ gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với tổ chức, công dân về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính mà còn nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn huyện Gò Công Tây, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với công dân tại 9 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.

 

                                                            Kim Lan

Liên kết Liên kết