Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang kiểm tra thực tế, đánh giá việc duy trì, nâng chất tiêu chí 7, 8 về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Gò Công Tây
10/03/2021

Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra thực tế,

đánh giá việc duy trì, nâng chất tiêu chí 7, 8 về Thông tin và Truyền thông 

Từ ngày 02 đến ngày 04 - 3, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá việc duy trì, nâng chất tiêu chí 7, 8 về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm 2021. Tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Gò Công Tây, lãnh đạo UBND các xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách Văn hóa – Xã hội các xã báo cáo việc duy trì, củng cố và nâng chất những kết quả đã đạt được về Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện tiêu chí số 7 đối với xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Nhựt và tiêu chí số 8 tại 11 xã nông thôn mới. Đoàn cũng đã kiểm tra thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại UBND các xã, kiểm tra tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, kiểm tra việc vận hành, khai thác, bảo quản hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị Đài Truyền thanh xã. Ngoài ra, trong buổi làm việc, đại diện các xã cũng đã trao đổi, kiến nghị với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh yêu cầu UBND các xã tiếp tục phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông thực hiện bó gọn mạng cáp viễn thông trên địa bàn các xã.

Qua kiểm tra nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao góp phần để huyện Gò Công Tây trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết