Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Tư pháp phối hợp UBND xã Long Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức hỗ trợ xã điểm đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật
03/07/2020

 

Trên cơ sở Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang về hỗ trợ xây dựng xã điểm đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật năm 2020, sáng ngày 25/6/2020 Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang phối hợp UBND xã Long Bình, huyện Gò Công Tây (xã chuẩn bị ra mắt nông thôn mới năm 2020) mở hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật tại xã điểm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đối tượng tham gia tập huấn gồm: Tuyên truyền viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, Hòa giải viên của các Tổ hòa giải, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Địa chính - Xây dựng, Công chức Văn hóa - Xã hội, Công chức Tài chính - Kế toán, Trưởng Công an xã (khoản75 đại biểu tham dự)

Quang cảnh hội nghị

Mục đích của việc tập huấn nhằm tạo điều kiện cho xã điểm thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu của Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và góp phần thực hiện nhiệm vụ phấn đấu xã ra mắt nông thôn mới năm 2020 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong hội nghị, Báo cáo viên của Sở Tư pháp hướng dẫn quy định chung về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời Sở Tư pháp mời phía cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia tập huấn kiến thức pháp luật cho đại biểu những quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế trong đó chú trọng các nội dung tác động có liên quan đến các đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) như:

- Đối với Luật BHXH: Quy định 05 nhóm đối tượng được áp dụng trong Luật BHXH; một số điểm mới về quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; của người lao động; người sử dụng lao động; quy định về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động… Luật gồm 9 chương, 125 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng và người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Đối với Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung: Quy định bắt buộc tham gia BHYT; Quy định tham gia BHYT theo Hộ gia đình và quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã; bổ sung đối tượng tham gia BHYT (Bổ sung đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được NSNN mua thẻ BHYT); quy định chặt chẽ về cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi; quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả; phạm vi quyền lợi BHYT; mức hưởng bảo hiểm y tế (Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp khám bệnh, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, thuốc ngoài danh mục). Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014, Luật có hiệu lực hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Qua tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua công tác tập huấn góp phần bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT, kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phục vụ cho việc đánh giá, công nhận xét xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo các quy định pháp luật./.

 

                                           Huỳnh Lê - Phòng Tư pháp huyện

Liên kết Liên kết