Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thị trấn Vĩnh Bình đi đầu trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương
10/03/2021

 

​  Thời gian qua, xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhân dân an tâm lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân thị trấn ban hành các văn bản, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự - quốc phòng sát với tình hình thực tế địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình chủ động kiện toàn, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống... Các văn bản pháp luật về tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được  triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, dự bị động viên của thị trấn ngày càng được nâng cao. Song song đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân thị trấn xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện, xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, phát triển vững mạnh về chính trị tư tưởng, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho chiến sĩ dân quân. Lực lượng dân quân được xây dựng, củng cố, biên chế đảm bảo đúng quy định, đạt 10,9% so với dân số đơn vị, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 32,8%, tỷ lệ đoàn viên đạt 95%, xây dựng lực lượng dự bị động viên với trên 200 người. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình, thời gian đúng theo quy định, đảm bảo 100% quân số đều đạt chất lượng cao.

 Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện công tác phối hợp với công an xã duy trì nghiêm chế độ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị của địa phương. Thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong địa bàn.

Lực lượng Dân quân giúp dân trục vớt lục bình

   Song song đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, nghiêm túc nề nếp. Năm 2020, thị trấn Vĩnh Bình hoàn thành công tác tuyển công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo “Công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật”, khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu,  việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Nhờ thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đã góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị thị trấn Vĩnh Bình. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình còn thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức dọn vệ sinh các tuyến đường và trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường giao thông với chiều dài trên 5km. Phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức phát quang, trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy các tuyến kênh nội đồng. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện các chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên khi tham gia huấn luyện, điều động. Tham mưu Hội đồng chính sách thị trấn tổ chức xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng  Chính phủ.

Đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Bình cho biết: “Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân thị trấn Vĩnh Bình luôn xác định công tác quân sự - quốc phòng địa phương là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn đã làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân thị trấn đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân thị trấn luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh”.

 Với những kết quả đã đạt được, liên tục nhiều năm liền, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình đã nhận được nhiều Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thời gian tới đây, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện… nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện nhà.

 

                                                       Kim Lan

 

Liên kết Liên kết