Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo niêm yết công khai về việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Công Tây
03/12/2020

Thông báo niêm yết công khai (Xem tại đây)

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Xem tại đây)

Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Công Tây (Xem tại đây)

 

Liên kết Liên kết