Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021
19/03/2021

 

Sáng ngày 12 – 3, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Đến dự hội nghị có ông Lê Văn Nê -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Việc bình xét, đề nghị khen thưởng của các khối, các đơn vị thi đua đã đi vào nền nếp, thực chất hơn.

 Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện 14 chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn và kết quả xét thi đua các Khối cơ quan đơn vị năm 2020. Kết quả, toàn huyện có 08 xã, thị trấn hoàn thành 14/14 chỉ tiêu gồm: Đồng Thạnh, Vĩnh Hựu, Thạnh Nhựt, Yên Luông, Thành Công, Bình Phú, Bình Nhì, Long Vĩnh. Ngoài ra các xã, thị trấn còn thực hiện 06 chuyên đề: cải cách hành chính; đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin; sản xuất kinh doanh giỏi.

Năm 2021, huyện chia thành 9 khối thi đua: Khối Đảng, Khối Vận, Khối Nội chính, Khối Văn hóa – Xã hội, Khối Kinh tế - Nông nghiệp, Khối ngành trực thuộc ngành dọc, Khối các Hội đặc thù, Khối doanh nghiệp, Khối cơ sở xã, thị trấn. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2021, giao các ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phong trào thi đua; tập trung thực hiện hoàn thành 14 chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế -  xã hội, các chuyên đề thi đua năm 2021 như: cải cách hành chính, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng  dụng công nghệ thông tin, chung sức xây dựng nông thôn mới, quy chế dân chủ, Dân vận khéo- Dân vận chính quyền, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nê - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương sự cố gắng phấn đấu của các cá nhân và tập thể trong thực hiện các chuyên đề thi đua năm qua. Trong năm 2021, huyện tiếp tục phát động toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp đề ra cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tích cực hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi tập thể, cá nhân tích cực hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua 

Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây đã khen thưởng 8 đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội, 14 tập thể Lao động tiên tiến, 25 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Ủy ban Nhân dân xã Thành Công được đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đơn vị thi đua dẫn đầu các xã, thị trấn.

 

                                                                  Kim Lan

Liên kết Liên kết