Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến
10/05/2019

1. Các Video Clip tuyên truyền

- Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

- Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

- Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

- Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

2. Câu chuyện truyền thanh

- Anh Ba ruộng có bảy doanh nghiệp mê chính quyền điện tử. Tải về.

- Dịch vụ công trực tuyến nhanh tiện lợi. Tải về.  

- Mơ về đô thị thông minh. Tải về.

- Giúp Ba Vợ làm công dân điện tử. Tải về.

Liên kết Liên kết