Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây: Họp triển khai kế hoạch công tác Mặt trận trong năm 2020
12/02/2020

 

Chiều ngày 05-02, tại hội trường Khối Vận huyện Gò Công Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác mặt trận trong năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Hùng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

 

Trong kế hoạch hoạt động năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện và cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội, đoàn thể để tuyên truyền vận động người dân hiểu đúng và tích cực tham gia phong trào mua bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội. Song song đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng triển khai các chương trình hành động thực hiện hiệu quả các phong trào giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc cấp xã cũng sẽ có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chủ đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới”. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 80/KH-MTTQ-BBT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Đề án 01/ĐA/MTTQ về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền. Mặt trận Tổ quốc còn tham gia làm tốt công tác xây dựng chính quyền, tiếp công dân hòa giải ở cơ sở. Thực hiện công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư….Tiếp tục thực hiện củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thiết thực. Từng bước hoàn thiện, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tập trung thực hiện ổn định công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy Mặt trận các cấp trong huyện sau khi thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, các đơn vị hành chính, xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò các tổ chức thành viên, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động, công tác Mặt trận”. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản, Nghị quyết của tỉnh đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện “Về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình "Về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" trong cộng đồng các khu dân cư, các tôn giáo, dân tộc, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai của tỉnh. Vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia, hưởng ứng, tạo đồng thuận cao trong xã hội để triển khai, hoàn thành các chương trình, dự án trọng tâm còn lại trong năm 2019 và các chương trình, dự án đã được xác định trong năm 2020, các nhiệm vụ công tác Đại hội Đảng các cấp. Tập trung phối hợp làm tốt công tác vận động, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đồng bào khi xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng. Phấn đấu vận động “Quỹ Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Hùng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới đây, cán bộ làm công tác Mặt trận cần tiếp tục phát huy truyền thống, trách nhiệm hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch mà cấp trên đề ra. Đồng chí Hồ Văn Hùng cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được trong năm vừa qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng chí yêu cầu trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thực hiện tốt việc dân vận, giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

 

                                                 Kim Lan

Liên kết Liên kết