Truy cập nội dung luôn

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm 2020
30/10/2020

 

Sáng ngày 23 – 10, tại Chi cục thuế khu vực Gò Công Tây – Chợ Gạo, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thuế 3 tháng cuối năm 2020. Ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây chủ trì hội nghị.

Tặng Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước quý III năm 2020

9 tháng đầu năm 2020, huyện Gò Công Tây thu ngân sách nhà nước được hơn 63 tỷ 900 triệu đồng, đạt 86,98% so chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 118,89% so cùng kỳ năm 2019 và đạt 105,03% dự toán quý III năm 2020. Trong đó, Thu tiền sử dụng đất được hơn 18 tỷ đồng, đạt 181,78% so dự toán pháp lệnh; 02 nguồn thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Thu khác ngân sách đều đạt trên 80% so chỉ tiêu pháp lệnh; 03 nguồn thu đạt khá so chỉ tiêu pháp lệnh là: Thuế thu nhập cá nhân, Phí – lệ phí, Tiền thuê mặt đất. Bên cạnh đó, 05 nguồn thu đạt dưới 70% so chỉ tiêu pháp lệnh là: Doanh nghiệp nhà nước địa phương, Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, Lệ phí trước bạ, Thu từ quỹ đất công ích, Thu cấp quyền khai thác khoáng sản.

Trên địa bàn huyện Gò Công Tây có 04 xã có kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 85% dự toán năm bao gồm: xã Bình Nhì đạt 98,75%, xã Thành Công đạt 98,48%, xã Bình Phú đạt 92,44%, xã Thạnh Nhựt đạt 85,93%. Ngoài ra, có 07 đơn vị đạt trên 70% dự toán năm bao gồm: Thị trấn Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Thạnh Trị, Yên Luông, Bình Tân và Long Vĩnh. 02 xã đạt tỷ lệ dự toán năm thấp là Long Bình 63,97% và Vĩnh Hựu 65,65%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nê – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành thuế phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nguồn thu ổn định, tìm kiếm và khai thác các nguồn thu mới đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn thực hiện công khai đầy đủ, chính xác thông tin tài chính, ngân sách; đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ngành thuế quan tâm tích cực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây cũng đã tặng Giấy khen cho 14 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2020.

 

Quốc Nam

Liên kết Liên kết