Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Album ảnh Album ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Vĩnh Hựu tiếp tục công tác tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19
29/10/2021

 

Tiêm vắcxin phòng Covid-19 là giải pháp quan trọng để phòng, chống dịch bệnh và cũng là cách tốt nhất để làm chậm sự lây lan của Covid-19 và phòng tránh lây nhiễm do biến thể Delta hoặc biến thể khác. Vắcxin được Bộ Y tế phân bổ đều đã kiểm định, nên chúng ta yên tâm về chất lượng.

Trong 2 ngày 26 và 27/10, tại Trung tâm Văn hoá xã Vĩnh Hựu, Trạm Y tế xã Vĩnh Hựu đã tổ chức tiêm vắcxin Abdala cho đối tượng từ đủ 19 tuổi đến dưới 65 tuổi.

Tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho người dân

Trạm Y tế xã Vĩnh Hựu đã bố trí đầy đủ nhân lực được chia làm các bộ phận: khám sàng lọc, bố trí tiêm phòng, theo dõi sức khỏe sau tiêm, trang thiết bị, đáp ứng quá trình triển khai công tác tiêm chủng, hướng dẫn tư vấn trước tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm. Cùng với sự kết hợp của UBND xã, tại điểm tiêm đã sắp xếp, bố trí các lực lượng trực cổng, nhập dữ liệu sau tiêm, tiếp nhận hồ sơ…Các khu vực cơ bản được sắp xếp giãn cách, đảm bảo các quy định an toàn tiêm chủng.

Trước khi tiêm, các đối tượng được khai báo y tế, khám sàng lọc, tư vấn và yêu cầu ở lại theo dõi 30 phút sau khi tiêm và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong những ngày tiếp theo. Các đối tượng tiêm được thông báo đến tiêm theo khung giờ quy định, đảm bảo giãn cách, thực hiện 5K và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả ngoài tiêm vắc xin thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

 

Mai Hồng

Liên kết Liên kết